โรงเรียนบ้านปราสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงบัณฑิตา  โสมพร      ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงสิริขวัญ   พรหมบุตร    รองประธานนักเรียน

  3.เด็กหญิงเอื้อมขวัญ   คงทรัพย์      กรรมการ

  4.เด็กหญิงกวินฉัตร   หอมเนียม      กรรมการ

  5.เด็กชายกิตติพัฒน์  กระแจะจันทร์     กรรมการ

  6.เด็กชายพีรพัฒน์  สมรูป  กรรมการ

  7.เด็กหญิงประกายวรรณ  แกล้วกล้า     เหรัญญิก

  8.เด็กหญิงรัชฎา  จันทร์ดำ        ปฎิคม

  9.เด็กหญิงธัญกร   พรหมบุตร      ปฎิคม

  10.เด็กชายอัษฎาวุธ   สมรูป  ประชาสัมพันธ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 14:57:30 น.

โรงเรียนบ้านปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-591224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพวรรณ รสหอม โทรศัพท์: 0890316695 อีเมล์: tippawan_puy51@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]