โรงเรียนบ้านปราสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  “  โรงเรียนบ้านปราสาท พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สุขภาพอนามัยดี มีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูมุ่งสู่มืออาชีพ  บริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วน เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเชี่ยน”

  ปรัชญา

       ทนโต  เสฎโฐ  มนสเสสุ

     " ผู้ฝึกตนได้  เป็นผู้ประเสริฐ "


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 14:57:30 น.

โรงเรียนบ้านปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-591224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพวรรณ รสหอม โทรศัพท์: 0890316695 อีเมล์: tippawan_puy51@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]