โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           ประวัติของโรงเรียนบ้านยางกระจับ

  โรงเรียนบ้านยางกระจับ  ได้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๗๗  โดย  นายปาน  ปริบุรณะ สารวัตร

  ศึกษาธิการอำเภอชุมพลบุรี  เป็นประธานในการจัดตั้ง  โดยในสมัยนั้นบ้านยางกระจับ  ตำบลพรมเทพ  สังกัดอยู่กับอำเภอชุมพลบุรี  โดย นายคลิม  ลักษวุธ  กำนันตำบลพรมเทพและนายเลื่อน  เมชบุตร  ผู้ใหญ่บ้านยางกระจับในสมัยนั้นได้พร้อมกับราษฎร์บ้านยางกระจับร่วมกันจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเด็กนักเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านพรมเทพ  ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลและการเดินทางในฤดูฝนมีความยากลำบาก  จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า  โรงเรียนประชาบาลพรมเทพ  ๕  (วัดบ้านยางกระจับ)  โดยมี      นายเยียน  สืบนุการณ์  เป็นครูใหญ่และนายเปลี่ยน  วรรณศรี  เป็นครูน้อย  เปิดสอน  ป.๑  ถึง  ป.๔

  ในปีพุทธศักราช  2493  นายจินต์  ตระการผล  ครูใหญ่  ได้มีความคิดที่จะย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ดินของโรงเรียน  โดยที่ชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันระดมทุนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อหาทุนในการจัดสร้างอาคารชั่วคราว  เช่น  การให้นักเรียนเลี้ยงไก่คนละ  ๑  ตัวแล้วขายพร้อมกับผู้ปกครองเพื่อนำเงินมาร่วมบริจาคสร้างอาคาร  จนในปีพุทธศักราช  ๒๔๙๕  จึงได้ลงมือก่อสร้างอาคารเรียน  แต่งบประมาณก็ยังไม่พอ  ขณะนั้นนายจิตต์  ไพรสินธุ์  ครูในโรงเรียนได้สละเงินส่วนตัว  จำนวน  ๓๕๐  บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียน จนมาแล้วเสร็จในปี  ๒๔๙๙  โดยมีอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเพิงไม้ขนาด ๙*๓๐  เมตร  หลังคามุงหญ้าคา  พื้นดินไม่มีฝา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๖,๖๒๕ บาทใช้เสื่อกกปูนั่งเรียน  หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนบ้านยางกระจับ  หลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้รับการพัฒนามาตลอด  โดยได้รับงบประมาณทั้งจากทางราชการและทางชุมชน  มีผู้บริหารและครูผู้สอนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่โดยตลอด

  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๑๔  โรงเรียนได้รับอนุมัติได้เปิดขยายชั้นเรียนถึง  ป.7  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร  ประกอบกับที่ดินที่ตั้งโรงเรียนเดิมมีขนาดคับแคบ  นายจิตต์  ไพรสินธุ์  ครูใหญ่ในขณะนั้นจึงได้ร่วมกับชาวบ้านจัดหาที่ดินติดถนนสายชุมพลบุรี-ท่าตูม  หลักกิโลเมตรที่  ๔  เพื่อย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่ โดยมีเนื้อที่  จำนวน  ๒๐  ไร่และนางดอน  คงทน  ราษฎรบ้านยางกระจับได้บริจาคที่ดินของตนเองเพิ่มอีก  ๑  ไร่  โรงเรียนแห่งใหม่จึงมีพื้นที่รวมเป็น  ๒๑  ไร่ พ.ศ.๒๕๔๗  นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน ต่อมาท่าน ผู้อำนวยการพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์  ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

   นายวุฒิชัย  ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทุ่ง ได้รับคำสั่งจาก กศจ.สุรินทร์ ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกระจับ  ตั้งแต่วันที่  ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการนักเรียนในเขต  ๖  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีนักเรียน  ๑  คน  ครู  ๑๐  คน ลูกจ้างชั่วคราว  คน และผู้บริหารสถานศึกษา  ๑  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 15:36:17 น.

โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]