โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •            โรงเรียนบ้านยางกระจับ   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐  หมู่ที่ ๖   ตำบลพรมเทพ  อำเภอท่าตูม   จังหวัดสุรินทร์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๒  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน  ๖๒.๘ ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๙๓  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๕๕๑


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]