โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายศักดิ์  อิ่มบุตร ประธานกรรมการ

  นายอำนาจ  ศรีพิมพ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  นางจรรยาวรรธน์  ปานทอง กรรมการผู้แทนครู

  นายเพชร อิ่มบุตร กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  พระเสมือน ปัญญาวชิโร  กรรมการผู้แทนฝ่ายภิกษุสงฆ์และผู้แทนศาสนา

  นายศิริ  ทองเหลื่อม   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายวิศรุต  ศรีสังข์    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายสง่า  ศรีสอน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]