โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงวนิดา เสามั่น  ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงมาริสา  นาคแสง  รองประธาน

  เด็กหญิงภาริดา  พรหมบุตร  ฝ่านปฏิคม

  เด็กหญิงรัฐพร  อินทร์สอน ฝ่านวิชาการ

  เด็กหญิงนิตติยา สุขพลำ ฝ่ายกิจกรรม/อาคารสถานที่

  เด็กหยิงทรรศนีย์  พรมรักษ์  ฝ่ายเหรัญญิก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]