โรงเรียนบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านเหล่า  ตำบลพรมเทพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2482  โดยนายยืน   สืบนุการณ์ ธรรมการอำเภอชุมพลบุรี โดยใช้ศาลากลางบ้านเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ต่อมาปี พ.ศ. 2486 พระอธิการสัมฤทธิ์ ธรรมปัญโญ (พระครูธรรมาคุณาจารย์) เจ้าคณะตำบลพรมเทพ พระอธิการเพ็ง เขมิโย เจ้าอาวาสวัดปราสาท พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร จัดหาวัสดุ สิ่งก่อสร้าง นำชาวบ้านเหล่า สร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน  2  ห้องเรียน โดยนายโพธิ์   บุญคง บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน  จำนวน  3  ไร่  2  งาน  โรงเรียนได้หาเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก  2  งาน รวมเป็น  4  ไร่  การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จใช้เงินในการสร้าง  1,250  บาท  โรงเรียนบ้านเหล่าจึงมีอาคารเรียนถาวร  และเรียกชื่อ ตามผู้ก่อตั้งว่า “โรงเรียนบ้านเหล่า (สัมฤทธิ์เพ็งผลศึกษาคาร)” มาตั้งแต่บัดนั้น

                     ปี พ.ศ. 2508 โรงเรียนบ้านเหล่าประสบวาตภัยอาคารเรียนเสียหาย และได้รับการซ่อมแซมจนใช้ได้

                     ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนบ้านเหล่าประสบอุทกภัย อาคารเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงขออนุญาตทางราชการรื้อถอน

            ปี พ.ศ.  2521 โรงเรียนบ้านเหล่าได้รับงบประมาณจากทางราชการ ให้สร้างอาคารแบบป.

  1ฉ. จำนวน  3  ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณให้ต่อเติมโดยยกพื้นสูงกั้นห้องเรียนด้านล่าง 3  ห้องเรียน

  รวมเป็น  6  ห้องเรียน    

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-12 14:55:57 น.

โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590051,0885109890 อีเมล์: santikumchoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐธิดา บุญเจือ โทรศัพท์: 0848304829 อีเมล์: Nutthida2522@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]