• ผลการทดสอบ
  • สอบข้อสอบมาตรฐาน ป.2,4,5
    สอบNT ป.3
    สอบ O-Net ป.6
  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านตะคร้อ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2486  มีนายฉัตร  คิดนุนาม ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง  ในระยะแรกเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงมหาดไทย  มีครู 2 คน นายเดช  สัญจรดีเป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมา ปี พ.ศ. 2523 โอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:30:52 น.

โรงเรียนบ้านตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0205 อีเมล์: bantakraw01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย พรหนองแสน โทรศัพท์: 0857728821 อีเมล์: nongsaen_1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]