• ผลการทดสอบ
 • สอบข้อสอบมาตรฐาน ป.2,4,5
  สอบNT ป.3
  สอบ O-Net ป.6
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายภิรมย์  ธานีพูน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2.นางอินทิรา   สอดศรีจันทร์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.นายชาญชัย  พรหนองแสน   กรรมการผู้แทนครู

  4.นายเสือย  พอกสนิท  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5.นายทานี   สินสร้าง    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  6.นางเพลิน  เพลินพร้อม  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7.พระอธิการวิวัฒน์  กิตติสาโร  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.นายสีนวล  เสนาปรุ   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.นายภราดร   ดีพูน  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:30:52 น.

โรงเรียนบ้านตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0205 อีเมล์: bantakraw01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย พรหนองแสน โทรศัพท์: 0857728821 อีเมล์: nongsaen_1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]