• ผลการทดสอบ
 • สอบข้อสอบมาตรฐาน ป.2,4,5
  สอบNT ป.3
  สอบ O-Net ป.6
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงชุติกานต์   คิดดีจริง  ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2. เด็กหญิงฉัตรปวีย์   มาประสบ  รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายิทธิพัทธ์   สร้อยสูงเนิน กรรมการสายชั้น ป.1

  4. เด็กชาญญาณภัทร   เสนหอม   กรรมการสายชั้น ป.2

  5. เด็กชายจารุวัฒน์   เกษรบัว   กรรมการสายชั้น ป.3

  6.เด็กชายธนัท   บุญปก   กรรมการสายชั้น ป.4

  7.เด็กหญิงศิรินทรา   รักาานวน   กรรมการสายชั้น ป.5

  8.เด็กหญิงแพววา   มูลทอง  กรรมการสายชั้น ป.6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:30:52 น.

โรงเรียนบ้านตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0205 อีเมล์: bantakraw01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย พรหนองแสน โทรศัพท์: 0857728821 อีเมล์: nongsaen_1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]