• ผลการทดสอบ
 • สอบข้อสอบมาตรฐาน ป.2,4,5
  สอบNT ป.3
  สอบ O-Net ป.6
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายภราดร  ดีพูน       เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

  Email: rongdorned30@gmail.com

  เบอร์โทรศัพท์  087-880-9027

   

   

  ประวัติด้านการทำงาน

  -  25 พ.ย.2545     บรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 รับเงินเดือนในระดับ 3 โรงเรียนบางแคเหนือ  สนข.บางแค

  -  27 มิ.ย.2548     ครูโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา อ.ปราสาท 

  -  23 ม.ค.2550     ครูโรงเรียนโคกยางวิทยา

  -  24 ธ.ค.2553     รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)

  -   1 พ.ค.2557      รองผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารี

  -  17 ส.ค.2558     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่  อ.กาบเชิง

  -  25 ต.ค. 2561-ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ

  การศึกษา

  -  ชั้นเด็กเล็ก - ป.4    โรงเรียนอมรินทราวารี

  -  ชั้น ป.5-6               โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร     

  -  มัธยมศึกษา            ม.1-ม.6  โรงเรียนสุรวิทยาคาร

  -  ปริญญาตรี            วุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  -  ปริญญาโท           วุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  สถานที่ศึกษา

  - โรงเรียนอมรินทราวารี (2527-2533)

  - โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร ( พ.ศ.2533-2535)

  - โรงเรียนสุรวิทยาคาร(พ.ศ.2535-2541)

  - มหาวิทยาลัยขอนแก่น(พ.ศ.2541-2545)

  - มหาวิทยาลัยรามคำแหง(พ.ศ.2549-2551)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:30:52 น.

โรงเรียนบ้านตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0205 อีเมล์: bantakraw01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย พรหนองแสน โทรศัพท์: 0857728821 อีเมล์: nongsaen_1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]