• ผลการทดสอบ
 • สอบข้อสอบมาตรฐาน ป.2,4,5
  สอบNT ป.3
  สอบ O-Net ป.6
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์


            ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้  พัฒนาครูและบุคลากรสู่ยุคICT  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมสู่คุณภาพตามมาตรฐาน

   

  ปรัญญาโรงเรียน         นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา              แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี   

  คำขวัญโรงเรียน                       เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่พัฒนา  กีฬาเด่น

  อัตลักษณ์ของผู้เรียน                        เรียนดี   กิจกรรมเด่น

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:30:52 น.

โรงเรียนบ้านตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4459-0205 อีเมล์: bantakraw01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย พรหนองแสน โทรศัพท์: 0857728821 อีเมล์: nongsaen_1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]