• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเบิด

                 

                1.  นายทองสุข  สังข์โสม                      ประธานคณะกรรมการ   

                2.  นายประดิษฐ์  จันทะหมุด                รองประธานคณะักรรมการ 

                3.  พระอธิการอุดม  ติสสวโร               กรรมการ            

                4.  นางทิศากร  กิ่งมณี                         กรรมการ

                5.  นายทองจันทร์  เพ็งพินิจ                กรรมการ

                6.  นายสมพล  สุกใส                           กรรมการ

                7.  นายบรรลือศักดิ์  ศิลาขาว              กรรมการ

                8.  นายประเทือง  อุดหนุนชาติ           กรรมการ

                9.  นายสมหมาย  สันวัง                       กรรมการและเลขานุการ

           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมหมาย สันวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวภานุมาศ สุภาลักษณ์

 • นายจำนงค์ ชมชื่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,483
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุวดี แสงล้ำ โทรศัพท์: 0878723870 อีเมล์: ัีyuwabee_654@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]