• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเบิด

                 

                1.  นายวีระพงษ์  พุทธานุ                    ประธานคณะกรรมการ   

                2.  นายพูน   ทำสุข                             รองประธานคณะักรรมการ 

                3.   พระอธิการสมัย  กตปุญโญ             กรรมการ            

                4.  นายประดิษฐ์   จันทะหมุด                กรรมการ

                5.  นางบุญจันทร์   อุดหนุนชาติ             กรรมการ

                6.  นายคำภี    นาเจริญ                         กรรมการ

                7.  นายสุบรรณ  พันพุด                         กรรมการ

                8.  นางบุญเริ่ม   อุดหนุนชาติ                กรรมการ

                9.  นายสมหมาย  สันวัง                       กรรมการและเลขานุการ

           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 15:34:44 น.

โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุวดี แสงล้ำ โทรศัพท์: 0878723870 อีเมล์: ัีyuwabee_654@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]