• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการโรงเรียนบ้านเบิด

                 1.  เด็กหญิงสาวิกา  ศิลาขาว                 ประธานคณะกรรมการ

                 2.  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชัย              รองประธานคณะกรรมการ

                 3.  เด็กชายพชรพล  เชิดรัมย์                 รองประธานคณะกรรมการ

                 4.  เด็กชายธนนนท์  สรรเสริญ               กรรมการ

                 5.  เด็กชายนราวิชญ์  พุทธานุ                กรรมการ

                 6.  เด็กชายนฤเบศร์  วงษ์ซื่อ                 กรรมการ

                 7. เด็กชายธนวัฒน์  แหล่งสนาม           กรรมการ

                 8.  เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขใส                     กรรมการ

                 9.  เด็กหญิงวรรณศิริ  ยาเงิน                 กรรมการ

               10.  เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีชัย              กรรมการ

               11.  เด็กหญิงศิริพร  โพธิศรี                   กรรมการ

               12.  เด็กหญิงดุจกมล  ผจญกล้า             กรรมการ

               13.  เด็กหญิงศรัญญา  ศรีงาม                กรรมการ

               14.  เด็กหญิงปรางทิพย์  พุทธานุ            กรรมการ

               15.  เด็กหญิงนิธิพร  มีทะลา                   กรรมการ

               16.  เด็กหญิงรัชนี  อินปัญญา                กรรมการ

               17.  เด็กหญิงสุวนัน  ชุมหอม                 กรรมการและเลขานุการ

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 15:34:44 น.

โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุวดี แสงล้ำ โทรศัพท์: 0878723870 อีเมล์: ัีyuwabee_654@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]