• ประวัติโรงเรียน
 • สถานที่ตั้ง
    โรงเรียนบ้านศรีนวล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งที่  หมู่ที่  9   บ้านศรีนวล   ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  32150
  ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนบ้านศรีนวล  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4    มกราคม   2510  โดยชาวบ้านให้ความเห็นชอบโดยการนำของนายเอียน  สาลีโภชน์  กำนันตำบลสังขะและได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านจำนวน  4  ราย   คือ
  1. นายจันทร์   ธรรมดา
  2. นายเภา  หาสุข
  3. นายโท  ธรรมดา
  4. นายจำปา  ไกลสุข
  โดยมีนายพิทักษ์  ถึงดี มารักษาการแทนครูใหญ่
               ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านศรีนวล  ได้จัดการเรียนการสอน เป็น  3 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 คน โดยมีนายประสิทธิ์  หงษ์ยนต์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:40 น.

โรงเรียนบ้านศรีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0821281310 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพงษ์ คงสุข โทรศัพท์: 0945915241 อีเมล์: loveohman98@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]