• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ประกอบด้วย

  ๑. นายประจวบ  โนนใหญ่           ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ประธานกรรมการ

  ๒. นายสมยศ   พรมทา               ผู้แทนผู้ปกครอง                       กรรมการ

  ๓. นางสุวิมล  พุฒซ้อน               ผู้แทนครู                                 กรรมการ

  ๔. นายบัญชา  วรรณบุตร             ผู้แทนองค์กรชุมชน                   กรรมการ

  ๕. นายสมบัติ  ก้านสน                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

  ๖. นายบุญภพ  บุญเต็ม               ผู้แทนศิษย์เก่า                         กรรมการ

  ๗.  พระภิกษุก้าวชัย  ปฺญญกาโม   ผู้แทนองค์กรศาสนา                  กรรมการ

  ๘. นายยุวัฒน์  เจริญสวัสดิ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ

  ๙. นายวิเชียร  วาพัดไทย             ผู้อำนวยการ                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 15:20:56 น.

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044151814 อีเมล์: sns.nonsawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณฐพรรธ บุญกล้า โทรศัพท์: 093-3051996 อีเมล์: nathaphat.bk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]