• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์(Vision)

                  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สานพลังประชารัฐเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 

    ปรัชญาโรงเรียน

                  ปญฺญา  นรานํ  รตนํ   “ปัญญา  เป็นแก้วอันประเสริฐ แห่งมนุษย์ทั้งหลาย”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 15:20:56 น.

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044151814 อีเมล์: sns.nonsawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณฐพรรธ บุญกล้า โทรศัพท์: 093-3051996 อีเมล์: nathaphat.bk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]