โรงเรียนบ้านหนองจูบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหนองจูบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์  ๐-๔๔๕๙-๐๓๑๖  e-mail : nongjub๒๐๑๒@gmail.com  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บนเนื้อที่  ๑๕  ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๑ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๒ บ้านหนองจูบ จัดตั้งเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๑    โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้

            โรงเรียนบ้านหนองจูบ  ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ขั้นแรกไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น นำโดยนายพิมพา  ยอดบุญมา  ผู้ใหญ่บ้าน และนายเลา  แก้วประเสริฐ กรรมการสถานศึกษา  โดยมีนายอิทธิพล เหลือสุข  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตาเมียง มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่  ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จ เป็นอาคารชั่วคราว มีลักษณะเป็นเสาไม้ทุบเปลือก พื้นติดดิน หลังคามุงหญ้าคา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตาเมียง 

            เมื่อวันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. ได้ทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน โดยมีนายสมพงษ์ นิยมตรง  นายอำเภอกาบเชิง มาเป็นประธานในพิธี

  ที่ดินได้มาจากชาวบ้านหนองจูบ ได้มาจับจองไว้และมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมบริจาคที่ดินเพิ่มเติมดังนี้

  1. นายสมบัติ-นางหง  สุขจิตร  บริจาคที่ดิน ๔ ไร่ ด้านทิศตะวันตก
  2. นายไพศาล-นางเชย  แก้วบุตรดี บริจาคที่ดิน ๑๕ ตารางวา ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. นายมา-นางเพ็ง  สุขจิตร  บริจาคที่ดิน ๒๐ ตารางวา  ด้านทิศใต้
  4. นายบุญมา-นางบุญหนา  เหยดรัมย์  บริจาคที่ดิน ๑๐ ตารางวา ด้านทิศใต้และตะวันตก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองจูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-44069242 อีเมล์: 32030201@surin3goth
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี วงค์กนก โทรศัพท์: 0982469191 อีเมล์: wongkanok12@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]