โรงเรียนบ้านหนองจูบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายยม  คำดึ                                                 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒. นายสมร  มุมทอง                                          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๓. นายอนิวัฒน์  รัตนดี                                       กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  ๔. นางบุญตา   เข็มขำ                                       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                  ๕. นางหง  สุขจิต                                               กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                  ๖. นายเลา   แก้วประเสริฐ                                 กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

                  ๗. นายสมเพียร   ปฏิตั้ง                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                  ๘. นางสาวชลาทร  ฮุนอยู่                                 กรรมการผู้แทนครู

                  ๙. นางสาวพรรณสินี  เหมาะดีหวัง                      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองจูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-44069242 อีเมล์: 32030201@surin3goth
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี วงค์กนก โทรศัพท์: 0982469191 อีเมล์: wongkanok12@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]