โรงเรียนบ้านหนองจูบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •            ประธาน

  เด็กหญิงพรทิพย์  ชนะบูรณ์

  รองประธานนักเรียน

  เด็กชายธันยวัต  ขันทอง

  คณะกรรมการ

  ๑. เด็กชายวีรวัฒน์  ศาลางาม

  ๒.เด็กหญิงกรรณิการ์  ประจงกลาง

  ๓.เด็กชายณัฏฐากร  ดีแก่

  ๔.เด็กหญิงสุธิดา  ยิ่งเชิดดี 

  ๕.เด็กหญิงภูริชญา  แสงเพชร

  ๖.เด็กหญิงกิตติยา  สุขจิตร

  ๗.เด็กหญิงอภัสสรา  สายพรม

  ๘.เด็กหญิงศิรภัสสร  เมินธนู

  ๙. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กิติราช

  ๑๐. เด็กหญิงจินดารัตน์  ยิ่งยงสุข

  ๑๑. เด็กชายจักรกฤษ  โคตรแก้ว

  ๑๒. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ศรี

  ๑๓. เด็กชายนรภัทร  ปฏิตั้ง

  ๑๔. เด็กชายนรวิชญ์  ปฏิตั้ง

  ๑๕. เด็กชายณัชวัฒน์  แคล้นอินทร์

  ๑๖. เด็กหญิงเจนจิรา  ลักขษร

  ๑๗. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนดี

  ๑๘. เด็กหญิงชนัญธิดา  เนตรภักดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองจูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-44069242 อีเมล์: 32030201@surin3goth
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี วงค์กนก โทรศัพท์: 0982469191 อีเมล์: wongkanok12@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]