โรงเรียนบ้านหนองจูบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •     “โรงเรียนบ้านหนองจูบ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิต โดยครูมืออาชีพ ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองจูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-44069242 อีเมล์: 32030201@surin3goth
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี วงค์กนก โทรศัพท์: 0982469191 อีเมล์: wongkanok12@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]