• Follow on Facebook
 • ตรวจผลการเรียน
 • DLIT

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

            “โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต    สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ภายในปี ๒๕๕๙”

  ปรัญญา

            ปัญญา โลกัสมิง ปัชโชโต

            ปรัชญาเป็นเครื่องส่องสว่างแห่งโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-05 16:41:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธีรศักดิ์ อาษา

 • นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,659
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]