• เว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • E-Service


 •  

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์

            โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์    ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑    หมู่ที่ ๘   หมู่บ้านปลาเดิด    ตำบลระเวียง  อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์   รหัสไปรษณีย์  ๓๒๑๓๐  โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๑๒๐๗๘   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑   ถึงระดับชั้น  ม.๖

             ประวัติโดยย่อ และวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดตั้งโรงเรียน  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สภาตำบลระเวียง   ขอความร่วมมือจากโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ให้ประสานงานขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในรูปของโรงเรียนสาขา เพื่อเป็นการอนุเคราะห์นักเรียนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียน ซึ่งมีปัญหาในการเดินทาง  พร้อมกันนี้ได้มอบอาคารเรียนชั่วคราว   จำนวน  ๑  หลัง   สนับสนุนเงิน ๕,๕๐๐ บาท และมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ดงป่าดู่” มีเนื้อที่ ๒๓๕ ไร่ ๕๓ ตารางวา ให้จัดตั้งโรงเรียนจำนวน ๗๐ ไร่

            โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ให้บริการแก่ประชาชน ๓ ตำบล คือ ระเวียง โนน และหนองหลวง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐   ทางราชการโดยกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 11:12:47 น.

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-069753 อีเมล์: pdsschool1995@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณภา อินกะนอน โทรศัพท์: 0892812481 อีเมล์: pradukaew@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]