• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.นายประสิทธิ์   บัวแย้ม            ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานคณะกรรมการ        

  ๒.นายธวัชชัย    ชัยเวช              ผู้ทรงคุณวุฒิ                         รองประธานคณะกรรมการ

  ๓.นายพิชิต  พรหมบุตร              ผู้ทรงคุณวุฒิ                         รองประธานคณะกรรมการ

  ๔.นางสราญ   แสงพันธ์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  ๕.นายพูนศักดิ์  บุญพอ              ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  ๖.นางนันทกุล   ทองลือ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  ๗.นายสังคม   ทาเสนาะ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  ๘.นายวันชัย  ยิ่งยงชัย              ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน      กรรมการ

  ๙.นางนารี  อินทะสมบัติ             ผู้แทนผู้ปกครองท้องถิ่น       กรรมการ

  ๑๐. พระครูนิวิฐปุญญกิจ            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์              กรรมการ

  ๑๑.พระครูกิตติวรโสภณ            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์              กรรมการ

  ๑๒.นายเชิงชาย  วงษ์แสวง       ผู้แทนองค์กรชุมชน              กรรมการ

  ๑๓.นายภัทรพงศ์  ณ อุบล         ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

  ๑๔.นายประทวนศักดิ์  ธานี       ผู้แทนข้าราชการครู              กรรมการ        

  ๑๕.นายศิริ   สุภาพ                     ผู้อำนวยการโรงเรียน             กรรมการ/เลขานุการ

   

  https://data.bopp-obec.info/emis/File_goinfo_school/20200813161311.pdf

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 16:54:12 น.

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 045651225 อีเมล์: akrschool2009@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมสกุล พรหมดี โทรศัพท์: 0897171910 อีเมล์: somsakulp3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]