• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

       โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  ควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อเทคโนโลยี 

  มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

   

  https://data.bopp-obec.info/emis/File_goinfo_school/20200813161151.pdf

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 16:54:12 น.

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 045651225 อีเมล์: akrschool2009@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมสกุล พรหมดี โทรศัพท์: 0897171910 อีเมล์: somsakulp3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]