• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่าน

   

         1.นายสุนันท์  แก้วสิน     ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ

         2.นายเสวียง  โอนวัง      ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

         3.นายวื่อ  รักษาพล         ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

         4.นายบุญเรน  คำภา       ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

         5.นายสมพร    อุส่าห์ดี     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

         6.นายวิจิตร   ประสาน      ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

         7.นายปักษ์    ศรชัย         ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

         8.นายสุเป็น  รสชาติ         ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ 

         9.นางณิฌานัฏฐ์  อุส่าห์ดี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

         10.พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์    ผู้แทนองค์กรศาสนา     กรรมการ

         11.พระอธิการเฉลิมศักดิ์  ชยธมฺโม     ผู้แทนองค์กรศาสนา     กรรมการ

         12.นางสาวพิมพ์นารา   ระนา   ผู้แทนศิษย์เก่า     กรรมการ

         13. นายนิกรณ์   วันเสาร์     ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ

         14. นางวนัสนันท์    การินทร์     ผู้แทนครู       กรรมการ

         15. นายธนัญกรณ์  โพธิวัฒน์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน     กรรมการและเลขาฯ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-12 07:20:23 น.

โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 0852533451 อีเมล์: bandankanthalak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนงศักดิ์ ลาสา โทรศัพท์: 0933282826 อีเมล์: Thanongsakank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]