• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะสภานักเรียน

  1.ด.ญ.ชลันดา พโยม                    ประธานนักเรียน
  2.ด.ญ.มณียา พรมพิมาร                รองประธานนักเรียน
  3.ด.ญ.ยอดเงิน ทองบัว                รองประธานนักเรียน
  4.ด.ญ.ปริญญารัตน์ โสนาง          เลขานุการ
  5.ด.ญ.ฑิตยา มาระสา                  กรรมการ
  6.ด.ญ.สุนิสา เคียงสันเทียะ          กรรมการ
  7.ด.ญ.ประภาพร พรำนัก               กรรมการ
  8.ด.ญ.ศุภรัตน์ เสนคราม              กรรมการ
  9.ด.ญ.วิภาดา กลิ่นกล่อม             กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-12 07:20:23 น.

โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 0852533451 อีเมล์: bandankanthalak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนงศักดิ์ ลาสา โทรศัพท์: 0933282826 อีเมล์: Thanongsakank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]