• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ : Vision

                  โรงเรียนบ้านด่าน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการใช้ภาษาสื่อสาร มีความเป็นไทย และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเวียน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-12 07:20:23 น.

โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 0852533451 อีเมล์: bandankanthalak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนงศักดิ์ ลาสา โทรศัพท์: 0933282826 อีเมล์: Thanongsakank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]