โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • https://docs.google.com/document/d/1v_j53GhJ1R8ZpYbi8-okVHTGFbxunD6f6HXOB5P8e1Q/edit

   

  ประวัติบุคลากร โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม   

  ชื่อ นายสมบูรณ์   นามสกุล อินทร์ดา

  เกิดวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๐๓

  บ้านเลขที่ ๒๙ ม.๖  ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

  E-mail : xsomboonx@gmail.com     

  โทรศัพท์ : ๐๘๘ ๕๘๒ ๑๗๑๔

  ประวัติการศึกษา

  ป. ๑ ๗    จากโรงเรียนบ้านสะอาก

  ม.ศ. ๑ จากโรงเรียนขุขันธ์

  ม.ศ. ๒- จากโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

  ม.ศ. ๔ - จากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่สตรีศรีสุริยไทย

  ปก.ศ.สูง วิชาเอก พลศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  กศ.บ. วิชาเอก พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

  กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประวัติครอบครัว

  สมรสกับ นางจงกลณี  อินทร์ดา ตำแหน่ง ครู/ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง

  มีบุตร ๒ คน คนที่ ๑ นางสาวชุตินันท์  อินทร์ดา คนที่ ๒ นายชวนันท์ อินทร์ดา  

  ประวัติรับราชการ

  ปี ๒๕๓๔ (๔ พ.ย.๒๕๓๔) อาจารย์ ๑ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

  ปี  ๒๕๔๑ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

  ปี  ๒๕๔๒๓ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปี โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

  ปี ๒๕๔๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง

  ปี ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

  ปี ๒๕๕๕-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม

  ผลงานดีเด่น

  ผลงานส่วนตัว

  ๒๕๕๘ ผู้บริหารดีเด่น

  ผลงานนักเรียน

  ๒๕๖๑ เด็กชาย  ปรัชญา ปทุมวัน นักเรียนดีเด่นด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

  ผงงานครู

  ปี๒๕๖๑ นายทิวากร คำศรี ครูดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  ผลงานโรงเรียน   

  ปี ๒๕๖๑  สถานศึกษาดีเด่น

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 06:54:22 น.

โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660346 อีเมล์: srisaard_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชนัดดา คำอ่อน โทรศัพท์: 0939509052 อีเมล์: vichakarnswk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]