• ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
 • facebook

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงพรรษชล  ยอดย้อย  ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงญานันท์  บุดดาห์     รองประธานนักเรียน
  3. เด็กชายวีรวัฒน์  จำปาขีด      รองประธานนักเรียน
  4. เด็กหญิงณิธิกร  นาคญวน      รองประธานนักเรียน
  5. เด็กหญิงณัฐนรี  กลางมณี      เหรัญญิก
  6. เด็กหญิงอัญมณี  ทวีชาติ       เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-08 05:47:03 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]