• zipgrade ตรวจข้อสอบ
 • ZipGrade

 • kahoot
 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

  1. นายสมศักดิ์ มั่นคง ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2. เด็กหญิงวนิดา  โคกกระแต  รองประธานนักเรียนคนที่ 1

  3. เด็กหญิงธันวา พันทอง​  รองประธานนักเรียนคนที่ 2

  4. เด็กหญิงรุจิรา  พิมศร​  เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน

  5. เด็กหญิงสลิษา กุลาเทศ​  เหรัญญิกคณะกรรมการนักเรียน

  6. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จำปาทิพย์   ​หัวหน้าฝ่ายวิชาการ​

  7. เด็กหญิงอรอนงค์ เวชวัน  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

  8. เด็กชายปราโมทย์ ชำนาญ    ​หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  9. เด็กหญิงบัณนพร​  คมพิมาย  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

  10. `เด็กหญิงอุบลวรรณ  รัตน์ธัญการ   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  11. ด.ญ.วัชราภรณ์  พรมทา ​ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  12. นายกฤติบุญ  จันพิลา​​   หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  13. นายศุภชัย  เข็มโคตร  ​ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่

  14. นายธีระชัย  จำปาทิพย์  ​หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  15. นายณิกร. พรมพุ้ย  ​ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

  16. เด็กหญิงลินรดา  พิศร ​หัวหน้าฝ่ายจิตอาสาบริการ

  16. นางสาวอภิญญา ฟักประดิษฐ์ศร  ​ผู้ช่วยฝ่ายจิตอาสาบริการ

  17. หัวหน้าชั้นประจำชั้นทุกห้อง​​กรรมการ​

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-14 14:45:02 น.

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: a_rthon_99@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]