โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายธีรภัทร เบิกบาลประธานคณะกรรมการนักเรียน
  2. เด็กหญิงวราพจน์ เข็มโครตรองประธานนักเรียนคนที่ 1
  3. เด็กชายพีรพล โอดพิมพ์รองประธานนักเรียนคนที่ 2
  4. เด็กหญิงธันวา พันทองเลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
  5. เด็กหญิงกรกนก ร่วมสุขเหรัญญิกคณะกรรมการนักเรียน
  6. เด็กหญิงศุกร์ฤทัย ไชยโคตรหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  7. เด็กหญิงอารยา สิมมาหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  8. เด็กหญิงทิพรดา มะยมผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  9. เด็กชายสมศักดิ์ มั่นคงหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
  10. เด็กชายนิธิกร มะโนรัตน์ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
  11. เด็กชายธีระชัย จำปาทิพย์หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
  12. เด็กชายณิกร พรมพุ้ยผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
  13. เด็กหญิงอภิญญา พักประดิษฐ์ศรหัวหน้าฝ่ายปกครอง
  14. เด็กหญิงอรดี จำปาทิพย์ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
  15. เด็กหญิงบุญยอร จันพิลาหัวหน้าฝ่ายจิตอาสาบริการ
  16. เด็กหญิงนิตยา เขินไพรผู้ช่วยฝ่ายจิตอาสาบริการ
  17. หัวหน้าชั้นประจำชั้นทุกห้องกรรมการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิรัตน์ สุพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอาธร วิมลสุข

 • นางวรางคณา นามวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,117
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]