• zipgrade ตรวจข้อสอบ
 • logo

 • kahoot
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •  2.6 ระบบโครงสร้างการบริหาร

  โครงสร้างการบริหารงาน

   

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  นายวิรัตน์  สุพล

  คณะกรรมการที่ปรึกษา

  การบริหารวิชาการ

  นางวรางคณา นามวงษ์

  นางญาภา  อินแสวง

  นางวรรณนิภา กัณฑ์หา

  นางสาวโสภา  อินธรรม

  นางสาวอรจันทร์ ปัทมะ


   

  การบริหารบุคลากร

  นายอำนวย  ทองแท้

  นางจงจิต  พร้อมญาติ

  นางอุมาทิพย์  หนองกก

  น.ส.เกษฎาภรณ์ เสาเวียง


   

  การบริหารงบประมาณ

  นางจันทิมา อินทร์ตา

  นายสวาท อินทร์แก้ว

  นายอาธร วิมลสุข

  นางมยุรา   มณีสาย

  การบริหารทั่วไป

  นายสวาท   อินทร์แก้ว

  นายธนพล  พวงสาย

  นางสุวารี นิ่มทอง

  นางสาววินิดตา ศรีราชา

  นายสุเทพ  นามบุตร

  นักเรียน

  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น


   


   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ภาพประกอบ    แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านโต่งโต้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-07 19:48:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิรัตน์ สุพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวรรณนิภา กัณฑ์หา

 • นายอาธร วิมลสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,385
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: a_rthon_99@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]