• zipgrade ตรวจข้อสอบ
 • logo

 • kahoot
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • “ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น เป็นแหล่งเรียนรู้คู้ชุมชน  สร้างโอกาสทางการศึกษา//มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณภาพได้มาตรฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-07 19:48:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิรัตน์ สุพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวโสภา อินธรรม

 • นางวรางคณา นามวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,393
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 081-2666174 อีเมล์: arthon2523@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาธร วิมลสุข โทรศัพท์: 0894283892 อีเมล์: a_rthon_99@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]