โรงเรียนบ้านพอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • ประวัติโรงเรียน
  •                โรงเรียนบ้านพอก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2482  ที่บ้านพอก หมู่ที่ 9 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  บนเนื้อที่ 13 ไร่ โดยความร่วมมือของราษฎร และทางราชการ  เดิมเป็นที่ดินที่เป็นวัดร้าง จึงได้ใช้ศาลาวัดเก่ามาปรับปรุงเป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีนายบุญเสริม  กองทรัพย์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนายแดง  วารินทร์ เป็นครูสายผู้สอน และได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยมา  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพอก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 248  คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554) ข้าราชการครู 12 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง   1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน  ผู้บริหารโรงเรียนคือ นางสาวินี  พิมพ์จันทร์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:44:07 น. ไม่พบข้อมูล
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวินี พิมพ์จันทร์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางธิดารัตน์ ปุคคละนันทน์

  • นางศิริพรรณ บุญกล้าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,768
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660149 อีเมล์: phok.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมานะ นนทวงษ์ โทรศัพท์: 0967597990 อีเมล์: mana03@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]