โรงเรียนบ้านแก้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • e

    โรงเรียนบ้านแก้ง ตำบลกุดเมืองฮาม  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่    ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๘๒  บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ศก ๖๘๑   มีพื้นที่  ๑๗ ไร่  ๑ งาน  ๘๖  ตารางวา   เดิมขึ้นต่อการปกครองของอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  มีนายเสน  สัมฤทธิ์  เป็นครูใหญ่  นายทองอยู่   โพธิวัฒน์   เป็นครูน้อย  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียน จำนวน ๕๔ คน  ซึ่งสมัยนั้นนักเรียนจากบ้านแก้งเดินทางไปเรียนที่บ้านกุดเมืองฮาม  อำเภอยางชุมน้อย  การเดินทางไปเรียนมีความลำบากมาก  จึงได้แยกมาตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่  ตามคำสั่งของนายอำเภอราษีไศล   ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ เดิมเป็นอาคารไม้  พื้นยกสูงประมาณ ๑  เมตร หลังคามุงด้วยหญ้าคา ห้องเรียนเปิดโล่งตลอด การก่อสร้างไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการและมีการซ่อมแซมใช้มาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘

            ต่อมานายแสงอาทิตย์   หารไชย  เป็นครูใหญ่  ได้ขออนุญาตรื้อถอน เพราะชำรุดมากไม่สามารถใช้การได้   จึงได้ขอความร่วมมือจากชุมชนเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์   พร้อมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคาร

   

   

  เรียนหลังใหม่   ยกพื้นสูง  ๑.๕๐  เมตร ขนาด  ๓ ห้องเรียน  หลังคามุงสังกะสีไม่มีฝากั้น ใช้เรียนมาจนถึงปี ๒๕๑๒ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท  เพื่อกั้นฝาและติดประตู หน้าต่าง

    ปี  ๒๕๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบอาสาพัฒนาชนบท  โดยได้รื้อถอน อาคารเรียนหลังเดินเพื่อนำวัสดุมาสมทบ  นอกจากนั้น  คณะครู และชาวบ้านได้บริจาคสมทบอีก  ๒๐,๐๐๐ บาท  และลงมือก่อสร้าง  เมื่อวันที่  ๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๙   ขนาด ๔  ห้องเรียน

    ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  จึงได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน   แบบ ศก.๐๔      ขนาด  ๓ ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง   บ้านพักครู ๑ หลัง   ส้วม ๑ หลัง  ๕ ที่  และได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: kangsc_23@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา จักรวรรรพร โทรศัพท์: 0810669338 อีเมล์: Junya-11@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]