โรงเรียนบ้านแก้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายชาญชัย  เวฬุวนารักษ์                           ประธานกรรมการ

  2.นายเอกวัฒน์  แพ่งพนม                              รองประธานกรรมการ

  3. นางประสิทธ์  ชัยบุตร                                 กรรมการ

  4.  นางสาวไสว  แก้วภักดี                              กรรมการ

  5.  พระครูสุคนธ์  รัตนสาร                              กรรมการ

  6.  นางสาวเอื้องพร  ทองกลม                       กรรมการ

  7.  นางสาวอำพร  จันทกรณ์                          กรรมการ

  8.  นางจรรยา  จักรวรรณพร                          กรรมการ

  9.  นายไพชยนต์  แก้วพวง                           กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: kangsc_23@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา จักรวรรรพร โทรศัพท์: 0810669338 อีเมล์: Junya-11@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]