โรงเรียนบ้านแก้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กชายญาณวิทย์ พิเคราะห์                                    ประธานกรรมการ

  2 . เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยปัญญา                                รองประธาน

  3.  เด็กมงคลพร  สามโพธิ์สี                                         กรรมการ

  4.  เด็กหญิงอาภาศรี  แก้วภักดี                                     กรรมการ

  5.  เด็กหญิงณัฐวุฒ  พาบุตร                                         กรรมการ

  6.  เด็กชายสุรวุฒิ  นุชอุดม                                          กรรมการ

  7.  เด็กชายณัฐวัตร  การะเกษ                                     กรรมการ

  8.  เด็กหญิงวิจิตตรา ไมตรีพัน                                กรรมการ

  9.  เด็กชายมนัส  คำเอี่ยม                                          กรรมการ

  10.  เด็กชายกิตติคมน์  แก้วภักดี                                กรรมการ

  11.  เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองกลม                                 กรรมการ

  12.  เด็กหญิงจินดารัตน์  โคตรพันธ์                           กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: kangsc_23@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา จักรวรรรพร โทรศัพท์: 0810669338 อีเมล์: Junya-11@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]