โรงเรียนบ้านแก้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                 วิสัยทัศน์

        ภายในปี ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านแก้ง จะจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานำพาสู่อาเซี่ยน  บริหารแบบมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมภูมิปัญญา  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: kangsc_23@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา จักรวรรรพร โทรศัพท์: 0810669338 อีเมล์: Junya-11@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]