โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองสะมอน

  1.นายอุไร   เกษเล็ง         ประธานกรรมการ

  2.นายเฉวียน  วรรณแก้ว    รองประธานกรรมการ

  3.นายไสว   วันเพ็ญ          กรรมการ

  4.พระสุพจน์  สุเมธโส       กรรมการ

  5.นายสุรพล   อินตา         กรรมการ

  6.นางสุภาพรรณ   บุญมาก   กรรมการ

  7.นายจำเริญ   ลิ้นนิยม         กรรมการ

  8.นางสมบูรณ์   งามล้วน       กรรมการ

  9.นายสุเทพ   ศรีสุข             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุเทพ ศรีสุข โทรศัพท์: 0898484725 อีเมล์: suthep9163@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]