โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  เด็กหญิงนันท์ฐิตา  สมัญ        ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงปณิดา   ดวงนิล         รองประธานนักเรียนคนที่ ๑

  เด็กชายปรานต์   ศรีธนะชาติ    รองประธานนักเรียนคนที่ ๒

  เด็กชายเพชรภูมิ   เหล็กกล้า    รองประธานนักเรียนคนที่ ๓

  เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์ทอง   กรรมการ

  เด็กหญิงมณฑฺตา  ชารีวัน         กรรมการ

  เด็กหญิงสุทธิมา   สุทธิ์สน        กรรมการ

  เด็กชายภัทรวรรธ   ศรียันต์        กรรมการ

  เด็กชายชนาเดช   พรทิพย์        กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุเทพ ศรีสุข โทรศัพท์: 0898484725 อีเมล์: suthep9163@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]