โรงเรียนบ้านพงสิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •              โรงเรียนยบ้านพงสิม  ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483  พื้นที่ 12 ไร่ 8 ตารางวา หมู่ที่ 8 บ้านพงสิมตำบลจานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ปิดให้บริการการศึกษาเด็กและเยาวชน 3 หมู่บ้าน ในตำบลจานแสนไชย คือ บ้านพงสิม หมู่ที่ 8 บ้านผือหมู่ที่ 9 และบ้านน้ำคำหมู่ที่ 11 เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด 125 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน

  มีอาคารเรียนจำนวน 3 หลัง คือ

   หลังที่ 1 อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 6 ห้องเรียน แบบ สปช.105/26 ใช้เป็นอาคารอำวยการ และ ื   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องผู้อำนวยการ และห้องธุรการ

  หลังที่ 2 อาคารอนุบาล สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาค เป็นอาคาร 1 ช้น 2 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2

  หลังที่ 3 อาคารมหามงคลเฉลิมพะชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง ขนาด 4 ห้อง แบบ สปช.105/29 ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นล่างปรับเป็นห้องประชุม

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:09:12 น.

โรงเรียนบ้านพงสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: schoolpongsim8@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Kitsanawan Hongngam โทรศัพท์: 0817553935 อีเมล์: kitson24online@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]