โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)  ตั้งอยู่บ้านจอก เลขที่ 136 หมู่ที่  2  ตำบลสะพุง 

  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33240  โทรศัพท์  0-4567-7022  www.banchokschool.com E-mail Chokobec@gmail.com FB. https://www.facebook.com/banchokschool?ref=hl
  ตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2422  มีพื้นที่  10  ไร่  3  งาน  อยู่ห่างจากอำเภอศรีรัตนะ  2  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ระยะทาง 27 กิโลเมตร เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  3  หมู่บ้าน  คือ 

  บ้านจอก  หมู่ที่  2  ตำบล สะพุง  อำเภอ ศรีรัตนะ  จังหวัด ศรีสะเกษ 

  บ้านจีเนียว  หมู่ที่  8  ตำบล สะพุง  อำเภอ ศรีรัตนะ  จังหวัด ศรีสะเกษ 

  บ้านทุ่งระวี  หมู่ที่  12  ตำบล สะพุง  อำเภอ ศรีรัตนะ  จังหวัด ศรีสะเกษ

   และยังมีหมู่บ้านนอกเขตบริการส่งนักเรียนบางส่วนมาเข้าเรียนในโรงเรียน  คือ  บ้านหนองอะเลา  หมู่ที่  7  ตำบล สะพุง  อำเภอ ศรีรัตนะ  จังหวัด ศรีสะเกษ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา    และบ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:33:24 น.

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-677022 อีเมล์: chockobec@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธิติพล เกษรัตน์ โทรศัพท์: 0857761926 อีเมล์: thitiphonkasaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]