โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายชรินทร์วัชร์   มรรคสันต์

  นายดาบชัย  คุณศรี

  นายประสพ  ขอจงสุข

  นายประสิทธิ์  สายเสน

  นายสเลียว  จันทร์ศรี

  พระอธิการสุพรรณ  ญาณสาโร

  นางทองอินทร์  ขันทอง

  นายกฤษดากร  หอมทรง

  นายพรมมี  พิมพ์กันหา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:33:24 น.

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-677022 อีเมล์: chockobec@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธิติพล เกษรัตน์ โทรศัพท์: 0857761926 อีเมล์: thitiphonkasaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]