โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กชายวิชัย  ศรีพูนพันธ์

  2.เด็กชายณัฐเศรษฐ์  โสมมา

  3.เด็กชายภูวศิษฐ์  โสมมา

  4.เด็กชายศักดิ์พล  ศรีสะอาด

  5.เด็กชายเสริมศักดิ์  ทรงงาม

  6.เด็กชายกิตติพงษ์  ศิริจันดา

  7.เด็กชายอนุรักษ์  ประอาง

  8.เด็กหญิงกรรณิการ์ ร่วมทรัพย์

  9.เด็กหญิงกันธมา  ฉันไชย์

  10.เด็กหญิงอริสรา  แน่นอุดร

  11.เด็กหญิงวีรยา  เย็นประโคน

  12.เด็กหญิงวรัทยา  ศรีสะอาด

  13.เด็กหญิงสุกัญญา  ใจเรือง

  14.เด็กหญิงสโรชา  สีน้อย

  15.เด็กหญิงประภัสสร  สายทอง

  16.  เด็กหญิงสุธาทิพย์  ศรีโวหะ

  17.  เด็หญิงกัลยา  ศรีจันดา

  18.  เด็กหญิงกัลยา  นิสัย

  19.  เด็กหญิงนุชวรา  สีโทน

  20.  เด็กชายภูรินทร์  มาลี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:33:24 น.

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-677022 อีเมล์: chockobec@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธิติพล เกษรัตน์ โทรศัพท์: 0857761926 อีเมล์: thitiphonkasaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]