โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1.เร่งรัดการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาและมีทักษะพิเศษ ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
    2. มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและจัดการอย่างมีระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
    3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษา
    4. จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษาในการสื่อสาร


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:33:24 น.

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-677022 อีเมล์: chockobec@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธิติพล เกษรัตน์ โทรศัพท์: 0857761926 อีเมล์: thitiphonkasaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]