โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.เร่งรัดการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาและมีทักษะพิเศษ ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
  2. มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและจัดการอย่างมีระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
  3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษา
  4. จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษาในการสื่อสาร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:33:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมปอง ชินตะวัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประสิทธิ์ สายเสน

 • นางสุกัญญา ใยแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,460
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-677022 อีเมล์: chockobec@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธิติพล เกษรัตน์ โทรศัพท์: 0857761926 อีเมล์: thitiphonkasaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]