โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) เป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐาน และบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:33:24 น.

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-677022 อีเมล์: chockobec@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธิติพล เกษรัตน์ โทรศัพท์: 0857761926 อีเมล์: thitiphonkasaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]