โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

    โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก    ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๓  หมู่ที่๒  ตำบลละเอาะ  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๔-๕ ขวบ  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมี นายทัน  ทิมา  เป็นครูใหญ่คนแรก  และได้อาศัยศาลาวัดบ้านขี้เหล็กเป็นสถานที่เรียน  โดยใช้นามว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลละเอาะ ( วัดบ้านขี้เหล็ก )  ต่อมาได้จัดหาที่ดินเพื่อเป็นสมบัติของโรงเรียน  โดยการจับจองที่ดินทางทิศตะวันออกของวัด  มี่เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา  จึงได้ทำการถากถางเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ครั้นต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓  ปัจจุบันมีนายสมคิด  นนทะศรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีข้าราชการประจำรวมผู้บริหารจำนวน  ๖  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน ๑ คน พนักงานราชการ  จำนวน  ๑  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  ๑  คน  ครูธุการรับผิดชอบ ๔ โรงเรียน  จำนวน ๑  คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0996253915 อีเมล์: aompimon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ตอนศรี โทรศัพท์: 0870672302 อีเมล์: Dindang.tonsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]