โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายก้นหา  สัมพะวงศ์ ประธานกรรมการ
  2. นายสุวัฒน์  ทัดเทียม   รองประธานกรรมการ
  3. นางพรพิมล  อินธิเดช       กรรมการ
  4. นางนัย  เรืองรุ่ง               กรรมการ
  5. นางนิตยา  ธงชัย            กรรมการ
  6. นายพนา  คำพันธ์            กรรมการ
  7. นายสมศักดิ์  อุราเลิศ       กรรมการ
  8. นางพร  วงค์ป้อง             กรรมการ
  9. นางสาวภิญญ์ธนัท  ศรีคำ       กรรมการ/เลขาฯ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0996253915 อีเมล์: aompimon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ตอนศรี โทรศัพท์: 0870672302 อีเมล์: Dindang.tonsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]