โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • กรรมการนักเรียน

  ประธานนักเรียน  เด้กหญิงสุพิชญา  นมตรี

  รองประธาน  เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษ์ป้อง

  รองประธาน  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีจันทร์

  ฝ่ายวิชาการ  เด็กหญิงวนิดา  สายแก้ว  เด็กหญิงณัฐยาพร ประวาฬ                            

  ฝ่ายปกครอง  เด้กชายพรสวรรณ์  โคตะระ  เด็กชายสรรพสิทธฺิ์  ยาเคน

  ฝ่ายประชาสัมพัน์  เด็กชายปฏิภาณ  นามวิชา  เด็กชายพันธุระกิจ  ยาเคน

  ฝ่ายกิจกรรม  เด็กชายชลธร  ชูเลิศ   เด็กชายภานุพงษ์  ยาเคน

  ฝ่ายอนามัย  เด็กหญิงภิริสา  สังขะพงศ์  เด็กหญิงปวิณา  จันทะสี  เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงชัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0996253915 อีเมล์: aompimon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ตอนศรี โทรศัพท์: 0870672302 อีเมล์: Dindang.tonsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]