โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา  

                         ปญฺญาย  ปริสุทโธ  “คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”

                 วิสัยทัศน์  

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำความรู้สู่มาตรฐานการศึกษา ทุกคนตระหนักรักการอ่าน รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี มีชุมชนร่วมพัฒนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบังอร ปราบุตร

 • นางพรพิมล อินธิเดชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,694
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0996253915 อีเมล์: aompimon1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไชยวิวัฒน์ วารินทร์ภัทร โทรศัพท์: 0996253915 อีเมล์: warinphat4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]