• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายเนียม     บุญขวาง       ประธานกรรมการ

  2.นายสายันต์   ศิริยา            กรรมการ

  3.นางหมอน     บุรกรณ์          กรรมการ

  4.นายประหยัด   เภาแก้ว        กรรมการ

  5.นางลาวัลย์      บุญลพ         กรรมการ

  6.นายธวัช          อินธิเดช      กรรมการ

  7.นายวิชัย          พวงเงิน       กรรมการ     

  8.นางสมปอง      บุรกรณ์       กรรมการ

  9.นายสุชาติ        เทสันตะ      กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านหนองบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 086-245867 อีเมล์: suchat_doctor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชัย พวงเงิน โทรศัพท์: 0934838218 อีเมล์: wichai070308@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]